Brussels Heart Center (BHC) - Een hart in de stad, een hart op het platteland - Een team, meerdere sites, meerdere specialiteiten
 

 

Over Brussels Heart Center

BHC of het Brussels Heart Center werd opgericht in 30 juni 2008. De VZW is ontstaan door de fusie van de diensten cardiologie en hartheelkunde van de Kliniek Sint-Jan (sites Kruidtuin en Middaglijn) en de Kliniek Sint-Anna Sint-Remi. In mei 2009 werd de dienst uitgebreid met de cardiologische groep van de Clinique Saint-Pierre te Ottignies. BHC werd aldus de grootste privé cardiologische dienst van België.

De structuur van BHC is bijzonder doordat het één dienst betreft die is verdeeld over meerdere sites maar die vanuit een onafhankelijke juridische entiteit contacten onderhoudt met de verschillende ziekenhuis instellingen. De dokters en het paramedisch personeel van BHC hebben hun kennis gebundeld en beschikken bovendien over de modernste cardiale onderzoeksapparatuur. Dit alles resulteert in de hoogste kwaliteit van zorg voor de patiënt.

Professionalisme, beschikbaarheid en flexibiliteit zijn de voornaamste troeven van BHC, zodat de dienst tegemoetkomt aan alle behoeften van huisartsen en hun patiënten.

Onze Sites

Onze specialiteiten

Nuttige inlichtingen