Brussels Heart Center (BHC) - Een hart in de stad, een hart op het platteland - Een team, meerdere sites, meerdere specialiteiten

Cardiologie - Brussels Heart Center (BHC) Hartchirurgie - Brussels Heart Center (BHC)
Site Sint-Jan - Brussels Heart Center (BHC)

Site Sint-Jan
Kruidtuinlaan 32
1000 Brussel

Site Sint-Anna Sint-Remi - Brussels Heart Center (BHC)

Site Sint-Anna Sint-Remi
Graindorlaan 66
1070 Brussel

Site Saint-Pierre Ottignies - Brussels Heart Center (BHC)

Site Saint-Pierre Ottignies
av Reine Fabiola 9
1340 Ottignies

 • CardioPass Stoppen met roken, meer lichaamsbeweging, evenwichtig eten, minder alcoholische dranken drinken, stress verminderen… CardioPass is een applicatie beschikbaar op uw iPhone, die uw cardiovasculaire risico, door uw levensstijl aan te passen, kan meten en controleren, wat niet altijd simpel is. Dit hulpmiddel vervangt in geen enkel geval de raadpleging, diagnose, een mening en opvolging van uw geneesheer.
 • BIPIB In het kader van de "Week van het Hartritme" organiseert BIPIB een samenkomst voorpatiënten op zaterdag 27 april 2013, in Brussel. Wij nodigen u uit, evenals iedereen die geïnteresseerd is, om samen met ons voordrachtenbij te wonen over problemen eigen aan dragers van een defibrillator. U zal er vragen kunnen stellen en ervaringen uitwisselen met andere personen die met deze problematiek betrokkenzijn.

  U kan een gedetailleerd programma vinden in dit document of op BIPIB website
 • Symposium cardiologie-hartheelkunde georganiseerd door het Brussels Heart Center (BHC) Op zaterdag 08/12/2012, organiseerde BHC een symposium cardiologie-hartheelkunde bestemd voor huisartsen.

  Op het programma : nieuwe therapeutische strategieën voor het beheer van stabiele angor, ethische aspecten van plotse dood en sport alsook de percutane klepvervanging van de aortaklep.

  Toegang tot videos en presentaties
 • BHC organiseert een symposium op 17/11/2012 BHC organiseerde een symposium op 17/11/2012. Dit symposium heeft geprobeerd meer duidelijkheid te scheppen omtrent bepaalde niet vermoede mechanismen van bewustzijnsverlies en heeft geprobeerd klaarheid te brengen bij ongewone oorzaken.
  Het symposium had ook als doel om de meer recente technieken te bespreken, zoals de implanteerbare hartmonitor, die ons toelaat met een vertraging, bijna real-time, getuige te zijn bij het optreden van een syncope.

  Voor meer inlichtingen, de perconferentietekst downloaden.
 • U wenst meer inlichtingen over de onderzoeken die we doen? U vindt het hier.

  Onze informatieve films zijn eveneens te zien op onze YouTube kanaal. Brussels Heart Center (BHC) op YouTube